صفحه اصلی

بسمه تعالی

شرکت تولیدی صنعتی پارس پایا پایپ در راسـتای سـیاست کلی خود مبنی برارائه بالاتریـن کیفیت و افزایش رضایت مندی مشتریان تلاش کرده با بکارگیری مدیریت علمی و استراتژیک ، استفاده از بهترین مواد اولیه و ماشین آلات پیشرفته ، پرسنل متخصص و تحصیل کرده ، کاهش هزینه ها و قیمت تمام شده محصـولات و بکارگیری سیـستم های مدرن کنتـرل کیفیت رضایت مشـتـریان را بدست آورد.

مشتری مداری ، درک نیازهای مشتریان ، بهبود مستمر کیفیت محصولات و ارائه خدمات ، گسترش تنوع محصولات ، ارتقاء توانمندیهای پرسنل ، استفاده از رسانه های جدید و حضور مـداوم درنمایشــگاه های بیـن المللی صنعـت ساختـمان و بـرق از دیگر اهداف مدیـران این مجموعه می باشد.

این مجموعه همواره به فروش به عنوان نقطه آغاز تعهدات نگریسته است