اتصالات پلیکا

اتصالات پلیکا

اتصالات پلیکا UPVC شامل انواع زانو ، سه راه ، سه راه تبدیل ، تبدیل ، سیفون ، دریچه بازدید ، درسایزهای۴۰۰،۳۱۵،۲۵۰،۲۰۰،۱۶۰،۱۲۵،۱۱۰،۹۰،۷۵،۶۳ تولید می گردد.کلیه اتصالات دارای علامت استاندارد ایران می باشد .

اتصالات پلیکا

اتصالات-پلیکا-1
اتصالات-پلیکا-2
Loading image... Loading image...
l