براز بوش برنجی

براز بوش برنجی

براز بوش برنجی در دو نوع معمولی و بلند و درسایزهای ۳۶ ، ۲۹ ،۲۱ ، ۱۶ ، ۱۳/۵ تولید می گردد.

براز بوش برنجی

شرکت بازرگانی پارس پایا پایپ
Loading image...
l