براز بوش برنجی

براز بوش برنجی

براز بوش برنجی در دو نوع معمولی و بلند و درسایزهای ۳۶ ، ۲۹ ،۲۱ ، ۱۶ ، ۱۳/۵ تولید می گردد.
 لیست قیمت براس بوش برنجی 
نام محصولقیمت (به ریال)
براس بوشن ۱۳/۵ برنجی۵/۳۰۰
براس بوشن ۱۶ برنجی۵/۷۰۰
براس بوشن ۲۱ برنجی۱۳/۵۰۰
براس بوشن ۲۹ برنجی۲۳/۰۰۰

براز بوش برنجی

شرکت بازرگانی پارس پایا پایپ
Loading image...
l