براز بوش پلاستیکی

براز بوش پلاستیکی

براز بوش پلاستیکی جهت اتصال لوله به قوطی کلید استفاده می شود
و در سایزهای ۱۳/۵۵(۲۰برقی) و۱۶(۲۵برقِی) تولید می گردد

براز بوش پلاستیکی

Ultimate Responsive Image Slider Plugin Powered By Weblizar
l