بوشن (رابط) دست ساز (PVC)

بوشن (رابط) دست ساز (PVC)

بوشن (رابط) دست ساز (PVC) در دو نوع نیمه قوی و قوی و در سایزهای ۱۳/۵ و ۱۶ تولید می گردد.

بوشن (رابط) دست ساز (PVC)

FullSizeRender (3)
Loading image...
l