بوشن (رابط) ماشینی (تزریقی)

بوشن (رابط) ماشینی (تزریقی)

بوشن (رابط) ماشینی (تزریقی) در دو نوع بلند (۸ سانتی متر) و معمولی (۴ سانتی متر) و در سایزهای ۲۹،۲۱،۱۶،۱۳/۵ تولید می گردد.

بوشن (رابط) ماشینی (تزریقی)

FullSizeRender (4)
FullSizeRender (5)
Loading image... Loading image...
l