داکت(کانال)

داکت(کانال)

داکت(کانال) در دو نوع ساده و شیاردار در سایزهای ۱۲*۱۲ ، ۲۰*۲۰ ، ۲۵*۲۰ ، ۳۰*۳۰ ، ۵۰*۳۰ ، ۲۵*۴۰ ، ۳۵*۴۰ ، ۴۰*۴۰ ، ۴۵*۴۰ ، ۵۰*۴۰ ، ۶۰*۴۰ ، ۹۰*۴۰ ، ۳۵*۶۰ ، ۴۵*۶۰ ، ۶۰*۶۰ ، ۹۰*۶۰ و کف خواب ۷۰*۱۸ عرضه می گردد.

داکت(کانال)

شرکت بازرگانی پارس پایا پایپ
Loading image...
l