روکار

جعبه تقسیم فلزی روکار

جعبه تقسیم فلزی روکار در سایزهای ۲۰*۲۰ ، ۳۰*۲۰ ، ۲۵*۲۵ ، ۳۵*۲۵ ، ۳۰*۳۰ ، ۴۰*۳۰ ، ۶۰*۳۰ ، ۴۰*۴۰ ، ۵۰*۴۰ ، ۶۰*۴۰ و سایزهای درخواستی(سفارشی) تولید می گردد.

جعبه تقسیم فلزی روکار

جعبه-تقسیم-فلزی-روکار
Loading image...
l