زانو خم کوتاه پلی آمید

زانو خم کوتاه پلی آمید

زانو خم کوتاه پلی آمید از مواد بیرنگ و شیری و درسایزهای ۲۰، ۲۵ و ۳۲ تولید می گردد.

زانو خم کوتاه پلی آمید

زانو-خم-کوتاه-پلی-آمید-1
زانو-خم-کوتاه-پلی-آمید-2
Loading image... Loading image...
l