زانو دور دار (دو طرف بلند) PVC

زانو دور دار (دو طرف بلند) PVC

زانو دور دار (دو طرف بلند) PVC درسایزهای ۱۳/۵(۲۰برقی) و ۱۶(۲۵برقی) تولید می گردد.

زانو دور دار (دو طرف بلند) PVC

زانو-دور-دار-(دو-طرف-بلند)-PVC
Loading image...
l