سیم افشان

سیم افشان

سیم افشان از سایز ۱/۵*۱ تا سایز ۳۰۰*۱ عرضه می گردد.

سیم افشان

شرکت بازرگانی پارس پایا پایپ
Loading image...
l