سینی کابل فلزی

سینی کابل فلزی

سینی کابل فلزی به همراه درب و کلیه اتصالات عرضه می گردد.
سینی کابل فلزی در سایزهای مختلف و سینی کابل پی وی سی در سایزهای ۵۰*۸۰ و ۶۰*۱۵۰ و ۶۰*۲۰۰ و … تولید می شود.

سینی کابل فلزی

شرکت بازرگانی پارس پایا پایپ
l