قاب تکفاز و سه فاز

قاب تکفاز و سه فاز

قاب تکفاز جهت استفاده از یک فیوز و قاب سه فاز جهت استفاده از یک یا دو فیوز به صورت روکار مورد استفاده قرار می گیرد.

قاب تکفاز و سه فاز

شرکت بازرگانی پارس پایا پایپ
Loading image...
l