قوطی کلید درایوال(کناف)

قوطی کلید درایوال(کناف)

قوطی کلید درایوال(کناف) دارای انتهایی گرد و مربع بوده و بوسیله دو پیچ از طرفین قابلیت شل و سفت شدن دارد.

قوطی کلید درایوال(کناف)

شرکت بازرگانی پارس پایا پایپ
Loading image...
l