لوله خرطومی مواد نو (شفاف)

لوله خرطومی مواد نو (شفاف)

لوله خرطومی مواد نو(شفاف) در سایزهای ۱۱ ، ۱۳ ، ۱۶  تولید می گردد و جهت مصارف بهداشتی ،بیمارستانی و شلنگ یکبار مصرف قلیان و … مورد استفاده قرار می گیرد.

لوله خرطومی مواد نو (شفاف)

لوله خرطومی مواد نو (شفاف)
Loading image...
l