لوله پلی آمید رنگی درجه یک (مواد بیرنگ) خط دار و ساده

لوله پلی آمید رنگی درجه یک (مواد بیرنگ) خط دار و ساده

لوله پلی آمید رنگی درجه یک (مواد بیرنگ) در سه نوع معمولی،نیمه قوی و قوی و درسایزهای۱۳/۵(۲۰برقی) ، ۱۶(۲۵برقی) ، ۲۱(۳۲برقی)  تولید می گردد.

لوله پلی آمید رنگی درجه یک (مواد بیرنگ) خط دار و ساده

لوله پلی آمید رنگی درجه یک (مواد بیرنگ) خط دار و ساده
Loading image...
l