لوله پلی آمید سفید خط دار و ساده

لوله پلی آمید سفید خط دار و ساده

لوله پلی آمید سفید در سه نوع معمولی ، نیمه قوی ، قوی و درسایزهای ۱۳/۵(۲۰برقی) ، ۱۶(۲۵برقی) ، ۲۱(۳۲برقی)  تولید می گردد.

لوله پلی آمید سفید خط دار و ساده

لوله پلی آمید سفید خط دار و ساده
لوله پلی آمید سفید خط دار و ساده
Loading image... Loading image...
l