لوله گالوانیزه سرد

لوله گالوانیزه سرد

لوله گالوانیزه سرد در دو نوع نیمه قوی و قوی و درسایزهای ۴۸ ، ۳۶ ، ۲۹ ،۲۱ ، ۱۶ ، ۱۳/۵ تولید می گردد.

لوله گالوانیزه سرد

Ultimate Responsive Image Slider Plugin Powered By Weblizar
l