لوله یو پی وی سی (UPVC) خم گرم

لوله یو پی وی سی خم گرم , لوله UPVC

لوله یو پی وی سی خم گرم (UPVC) دارای انعطاف و استحکام بیشتری نسبت به لوله HPVC می باشد و از بهترین مواد اولیه و در سه نوع معمولی ، نیمه قوی ، قوی و درسایزهای ۱۳/۵(۲۰برقی) ، ۱۶(۲۵برقی) ، ۲۱(۳۲برقی) ، ۲۹(۴۰برقی) ، ۳۶(۵۰برقی) تولید می گردد.

قطر خارجی معمولینیمه قوی قوی
۲۰۲۷۸۵۰۳۱۳۰۰۳۴۸۰۰
۲۵۳۴۸۰۰۴۱۷۵۰
۳۲۵۲۶۵۰۶۶۶۰۰۹۴۴۰۰
۴۰۶۶۶۰۰۱۰۱۸۰۰۱۴۷۵۰۰
۵۰۸۴۴۰۰۱۰۸۷۵۰۱۵۷۹۰۰

جهت دریافت لیست قیمت لوله UPVC خم گرم کلیک کنید

لوله یو پی وی سی (UPVC) خم گرم

لوله یو پی وی سی خم گرم سایز 16
لوله یو پی وی سی خم گرم
لوله یو پی وی سی
لوله UPVC سایز 13.5
l