کابل آلومینیوم

کابل آلومینیوم

کابل آلومینیوم در سایزهای ۱۰*۲ ، ۱۰*۴ ، ۱۶*۴ و همچنین ۱۶+۲۵*۳ ، ۱۶+۳۵*۳  ، ۲۵+۵۰*۳  و ۳۵+۷۰*۳ عرضه می گردد.

کابل آلومینیوم

Ultimate Responsive Image Slider Plugin Powered By Weblizar
l