کابل آنتن

کابل آنتن

کابل آنتن در دو نوع صادراتی و معمولی و در بسته بندی ۱۰۰ و ۵۰۰ متری عرضه می گردد.

کابل آنتن

شرکت بازرگانی پارس پایا پایپ
Loading image...
l