کابل جوش

کابل جوش

کابل جوش در سایزهای ۱۶ * ۱ ، ۲۵ * ۱ ، ۳۵ * ۱ ، ۵۰ * ۱ ، ۷۰ * ۱ و ۹۵ * ۱ عرضه می گردد.

کابل جوش

شرکت بازرگانی پارس پایا پایپ
Loading image...
l