لیست قیمت لوله UPVC خم سرد

نام کالاقطر خارجیقطر خارجیمتوسط (نیمه قوی)متوسط (نیمه قوی)سنگین (قوی)سنگین (قوی)
میلی متراینچوزن (گرم)قیمتوزن (گرم)قیمت
PG 13.5201/290025000100027800
PG 16253/4110030500120033400
PG 21321150041800170047300
PG 29401/4*1200066000210069500

لیست قیمت لوله UPVC خم گرم استاندارد

قطر خارجی وزن (گرم)قیمت (ریال)
13.5800100.800
13.5900113.400
13.51000126.000
161000126.000
161200151.200
211500189.000
211700214.200
292200277.200
363100390.600

لیست قیمت لوله UPVC فاضلابی خم گرم استاندارد

قطر خارجی
(میلی متر)
معمولینیمه قویقویفوق قوی
63108750167900252300362350
75126100196200238400362400
90151000220500339800520500
110224000318500499000775200
125287100413300655600997500
16046600066600010710001618200
2007185009455001670400
250109300014710002585000
315177300026135003402000
4003224000

لیست قیمت لوله پی وی سی سخت ( لوله PVC سه ستاره نسوز سمنان)

 لیست قیمت لوله اچ پی وی سی سه ستاره نسوز سمنان  
نام محصولوزنقیمت
(گرم) (به ریال)
لوله اچ پی وی سی سه ستاره نسوز سمنان سایز 13/5 90038/000
لوله اچ پی وی سی سه ستاره نسوز سمنان سایز 13/5100042/000
لوله اچ پی وی سی سه ستاره نسوز سمنان سایز 16 110046/000
لوله اچ پی وی سی سه ستاره نسوز سمنان سایز 16 120051/000
لوله اچ پی وی سی سه ستاره نسوز سمنان سایز 21 160067/500
لوله اچ پی وی سی سه ستاره نسوز سمنان سایز 21 170071/500
لوله اچ پی وی سی سه ستاره نسوز سمنان سایز 29 200084/000
لوله اچ پی وی سی سه ستاره نسوز سمنان سایز 29 210088/000
لوله اچ پی وی سی سه ستاره نسوز سمنان سایز 36 2400101/000
لوله اچ پی وی سی سه ستاره نسوز سمنان سایز 36 2700113/500

لیست قیمت لوله PVC سخت سه ستاره نسوز سمنان درجه یک(رنگ روشن)

 لیست قیمت لوله پی وی سی برقی سمنان رنگ طوسی روشن   
سایز محصولقیمت (به ریال)
سایز(pg)معمولینیمه قویقوی
13.543/20048/60054/000
1654/00064/80091/800
2181/000102/600145/800
29102/600156/600205/200
36129/600167/400243/000

قیمت لوله PVC